štvrtok | 04. 06. 2020 | meniny: Lenka; zajtra: Laura | Voľby začnú za
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
II. kolo    29. marec 2014
Váš ideálny
"kandidát X"
Gyula
Bárdos
Jozef
Behýl
Ján
Čarnogurský
Róbert
Fico
Viliam
Fischer
Pavol
Hrušovský
Ján
Jurišta
Andrej
Kiska
Milan
Kňažko
Stanislav
Martinčko
Milan
Melník
Helena
Mezenská
Radoslav
Procházka
Jozef
Šimko

REKLAMA

Viliam Fischer

občiansky kandidát
"VILIAM FISCHER ČLOVEK VÁŠHO SRDCA"

Kandidujúci za: občiansky kandidát
Vek: 75 r.
Vzdelanie: vysokoškolské 
Povolanie: lekár 
Zamestnanie: kardiochirurg 
Jazyky: anglicky, nemecky, rusky, maďarsky, srbo – chorvátsky
Rodina: ženatý, dve dcéry
Vierovyznanie:

Dôvody kandidatúry a osobnostné predpoklady

V ústave  SR je prvou vetou:

Hlavou Slovenskej republiky je prezident.

Ja by som dodal: Prezident by mal byť aj srdcom národa!

Celý svoj život som pomáhal ľuďom a zachraňoval životy. Mám za sebou tisíce srdcových operácií ako operatér, prvú úspešnú transplantáciu srdca a desiatky ďalších  transplantácií srdca. Pri ďalších tisícoch srdcových operácii som asistoval svojím kolegom.  Okrem tejto práce so skalpelom som aktívne pomáhal aj systémovo – budovať kardiochirurgické centrá v Bratislave, Banskej Bystrici a Bratislave. 

Dnes, možno viac ako predtým, potrebujeme ozdraviť celú spoločnosť. Myslím si, že k ozdraveniu je potrebné, aby prišiel niekto zvonka, kto doteraz stál mimo systému, nie je nikomu zaviazaný a nepotrebuje splácať žiadne pozdĺžnosti.

K rozhodnutiu kandidovať ma priviedla starosť o zdravie spoločnosti a dobrý pocit, ktorý mám z pomoci druhým, z práce pre občana. Ústredným heslom mojej kampane je „Človek Vášho srdca“.

Nikdy som nestál na boku spoločnosti, ale snažil som sa zo svojej osobnostnej pozície pomáhať pri riešení celospoločenských problémov. Vždy to bola snaha pomôcť, riešiť problémy, nikdy to nebol politický ciel.

Myslím, že sa viem ovládať, mám sebadisciplínu, vážim si ľudí, viem prijať názor iných a myslím si, že mám aj dostatok trpezlivosti, precíznosti a rozhodnosti. Všetky tieto vlastnosti ponúkam občanom a chcem ich využiť pokiaľ mi  v pozícii prezidenta Slovenskej republiky občania dajú dôveru.

Chcem ďalej pomáhať ľuďom,  teraz už v širšom meradle.

Mojou víziou je spájať ľudí. Po zrelej úvahe som dospel k  heslu „Človek Vášho srdca“, inak povedané, chcem spojiť srdcia pre Slovensko.  Prečo?

Myslím si, že  nie je možné takto ďalej na Slovensku ľudí rozdeľovať. Či pravý alebo ľavý nikto nemá pre druhú stranu ani kúsok dobrého slova. Stavia sa to do roly protivníkov, jedna strana hovorí o druhej, že všetko robí zle, len my sme dobrí a máme správny názor a naopak. Takto sa nedá na Slovensku dlhodobo nič vybudovať. Pokiaľ neuznáme, že aj druhá strana má niektoré dobré myšlienky a nápady, aj schopných ľudí, ale len nevraživo sa na nich dívame, neposunieme Slovensko ďalej.

Zoberme si príklad zo športu. Dívame sa na futbalový zápas Real Madrid – FC Barcelona, to sú súboje na ostrie noža, ale po zápase si tréneri aj hráči podajú ruky, aj sa objímajú, aj si dresy vymenia, uznanlivo potľapkajú po pleciach, skrátka chovajú sa džentlmensky.

Viete si predstaviť (obrazne povedané) také niečo v našom parlamente? Nevraživosť, urážlivé slová, hanobenie jeden druhého, kultúrny človek sa musí niekedy hanbiť.

Každý mi hovorí, že sa to u nás nedá zmeniť, že je to nereálne  a neuskutočniteľné. Ja doslova obľubujem veci, o ktorých sa hovorí, že sa nedajú zmeniť.  Celý život som sa púšťal a púšťam do tkz. nereálnych a neuskutočniteľných životných situácii a podarilo sa mi mnohé z nich uskutočniť.

Ja som chirurg, budem konkrétny. Prvá úspešná transplantácia srdca na Slovensku a ďalšie, tisíce od operovaných a od asistovaných srdcových operácii. Podstatné zlepšenie našich operačných výsledkov minimálne na európskej ak nie na svetovej úrovni. Ich zviditeľnenie a uznanie v mnohých zahraničných krajinách (USA, Kanade, ZSSR, JAR, Rakúsko, Srbsko, Chorvátsko, Taliansko,  Maďarsko  a Belgicko. Profesionálne k najvýznamnejším patria stáže u prof. Cooleyoho, prof. DeBakeya a prof. Crawforda v 

Houstone, u prof. Shumwaya v Palo Alto v Kalifornii, u prof. Ch. Barnarda v Kapskom Meste, prof. Reada v New Yorku, u prof. Radovanoviča v Novom Sade, u prof. E Wollnera v AKH Wien  a u prof. F Mohra v Lipsku.

Vychoval som silnú generáciu srdcovo cievnych chirurgov, poskytol som obrovský priestor mladým chirurgom aj napr. pri transplantáciách srdca. Okrem mňa realizovalo transplantáciu srdca 5 mladých kolegov, všetci boli vo veku medzi 30 – 40 rokov – terajší prednosta a primár M. Hulman, ďalej R. Outrata,  I. Glonek, V. Hudec, I. Gašparovič). Naučil so ich a veril som im.

Vznik NUSCH, a.s. v Bratislave – nášho pracoviska – je neodškriepiteľne spojený nielen s mojím menom ale aj vtedajším premiérom V. Mečiarom. Bol som pri zrode Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, ktorý som 3 mesiace viedol spolu s MUDr. D. Vršanským. Východoslovenský ústav tiež vznikol na môj podnet. Šéfoval ho zo začiatku náš pracovník MUDr. V Čornák.

  V športovej oblasti spolu s T. Ondrušom sme ako odborný poradcovia šéftrénera národného mužstva vo futbale  nemalou mierou prispeli k historickému úspechu Slovenského futbalu, keď nás ako futbalový tím po MS v Južnej Afrike  klasifikovali  ako 10. mužstvo na svete. 

Viac o mojom programe nájdete v časti blogu.

Biografia

OSOBNÉ ÚDAJE

Meno prof.MUDr.Viliam Fischer,CSc.,FICS

Dátum a miesto 18.9.1938, Bratislava
narodenia 

Štátna príslušnosť Slovenská republika

Rodinný stav ženatý, 2 dcéry

Bydlisko Fialkové údolie 49, 811 01 Bratislava

Pracovisko Klinika srdcovej chirurgie NÚSCH, a.s., Bratislava
Katedra kardiochirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava

Pracovné zaradenie profesor kardiochirurgie

Prednosta Kliniky srdcovej chirurgie NÚSCH, a.s., a vedúci subkatedry, neskôr katedry srdcovej chirurgie SZU Bratislava, 
2002 – 2008
Prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava od roku 2002- 2010
Absolvoval pracovné pobyty na viacerých zahraničných Pracoviskách. Medi najvýznamnejšie možno zaradiť stáže v USA, Kanade, ZSSR, JAR, Rakúsku, Juhoslávii, Taliansku, Maďarsku a Belgicku. K profesionálne k najvýznamnejším patria stáže u prof. Cooleyoho, prof. DeBakeya a prof. Crawford v Houstone, u prof. Shumwaya v Palo Alto v Kalifornii, u prof. Ch. Barnard v Kapskom Meste, prf. Reaa v New Yorku, u prof. Radovanoviča v Novom Sade, u prof. E Wollnera v AKH Wien a u prof. F Mohra v Lipsku.

Znalosť cudzích jazykov anglicky, nemecky, rusky, maďarsky, srbo – chorvátsky

Členstvo v mnohých domácich odborných spoločnostiach 
Členstvo v nasledovných medzinárodných organizáciách
The European Association for Cardio – Thoracic Surgery, (od r.1993) 
Mediterranean Association of Cardiology and Cardiovascular Surgery, ( od r.1988 )
Danubian Forum of Cardiac Surgery, (1997 -2009) – 1.prezident a zakladateľ International College of Surgeons (USA, od r.1998)
Čestný člen Českej kardiovaskulárnej spoločnosti (od r.2008)

Funkcie na MZ SR Hlavný odborník MZ SR pre kardiovaskulárnu chirurgiu na Slovensku, (1991 – 1997)
Hlavný odborník MZ SR pre odbor kardiochirurgia (1997 - 2007)
Hlavný odborník MZ SR pre Transplantológiu srdca na Slovensku (od r.1997 - )
Výbor expertov rady Európy (1997)
Predseda rady expertov MZ SR, (1995 – 1998)
Člen Vedeckej rady MZ SR, (od r. 1995 -2007)
Člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (Dr.Sc.) vo vednom odbore 51-08–9 chirurgia, (od apríla 1999 - 2007)

Spoločenské uznania : 

Pamätná medaila Jonáša udeľuje MZ A SOCIÁLNYCH VECÍ SR
Bohumila Guota 1989
Posol Slovenska 1996 anketa čitateľov denníka „ Slovenská republika 
Muž roka 1996 anketa čitateľov časopisu Slovenka 
Osobnosť Slovenska 1998 anketa čitateľov denníka Pravda
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy najvyššie štátne vyznamenanie udelené predsedom vlády SR v zastúpení prezidenta SR za mimoriadne významné 
zásluhy v oblasti vedy a šírenia dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, 28.10.1998
Zaslúžilý pracovník 1998 udeľuje MZ A SOCIÁLNYCH VECÍ SR, Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva.
Zlatá medaila Trnavskej univerzity za rok 1999 
Čestné občianstvo obce Jur nad Hronom 20.3. 1999
Medaila akad.L.Dérera udeľuje Minister zdravotníctva SR za celoživotný prínos pre slovenské zdravotníctvo v odbore kardiochirurgia a transplantácia srdca, 19.10.2000
Cena Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto - 28.8.2003
Držiteľ diplomu FOREMOST HEALTH PROFESSIONALS of the WORLD- 2008-udelený inštitúciou – International Biographical Centre,
Cambridge, England 

Realizoval prvú úspešnú transplantáciu srdca na Slovenska 20-21.marec 1998,z prvých 100 transplantácii srdca (1998 – 2008) prof. Fischer zrealizoval 45.
Od roku 1980 realizoval zo svojimi spolupracovníkmi viac ako 5 000 operácií srdca 
Vychoval ďalšiu generáciu špičkových kardiochirurgov v NUSCH, a.s Bratislava

ŠPORTOVÁ ANAMNÉZA:

Člen futbalového oddielu Slovan Bratislava od žiackeho veku.
Člen dorasteneckej reprezentácie ČSSR v rokoch 1956 - 1957. 
Člen kádru prvoligového futbalového družstva Slovan Bratislava v rokoch 1960 – 1963. 
Člen futbalového klubu DAC Dunajská Streda, 1964-1666
Svoju futbalovú kariéru ukončil v divíznom klube Slovan Olympia Wien v roku 1972, kde pôsobil 3,5 roka. 
V rokoch 1967 – 1975 klubový lekár volejbalistiek TJ Slávia UK Bratislava.
V roku 1979 získanie titul Majstra ČSSR v hokejovom oddiely Slovan Bratislava ako lekár mužstva.
V rokoch 1982 – 2003 člen Výboru TJ Slovan Bratislava, predseda zdravotnej komisie, v rokoch 2001 – 2003 prezident a predseda predstavenstva futbalového ŠK Slovan Bratislava.
Od roku 2006 členom poradného tímu seniorskej „A“ reprezentácie SR vo futbale.
Účastník MS vo futbale v roku 2010 v JAR ako šéflekár národného mužstva vo futbale.

Prof. MUDr. Viliam Fischer, PhD.,FIC - Kardiochirurg

Adresa:
NÚSCH, a.s. Bratislava

Pod krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
E-mail: profviliamfischer@gmail.com
Mob: 0949 230 757

Opýtajte sa pána Fischera

Viliam
Fischer
občiansky kandidát
Vyjadrite Vaše sympatie
vlastný web
facebook.com
blogspot.sk