štvrtok | 04. 06. 2020 | meniny: Lenka; zajtra: Laura | Voľby začnú za
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
II. kolo    29. marec 2014
Váš ideálny
"kandidát X"
Gyula
Bárdos
Jozef
Behýl
Ján
Čarnogurský
Róbert
Fico
Viliam
Fischer
Pavol
Hrušovský
Ján
Jurišta
Andrej
Kiska
Milan
Kňažko
Stanislav
Martinčko
Milan
Melník
Helena
Mezenská
Radoslav
Procházka
Jozef
Šimko

REKLAMA

Ján Jurišta

občiansky kandidát
"Prezident vykorisťovaných"

Kandidujúci za: KSS
Vek: 69 r.
Vzdelanie: vysokoškolské
Filozofická fakulta UK v Bratislave 
Povolanie: novinár
Zamestnanie:noviná, diplomat, pedagóg
Jazyky:
Rodina: ženatý, dve deti
Vierovyznanie:

Ján Jurišta /PhDr/ pochádza z Kysúc. Narodil sa 23.augusta 1944 vo Svrčinovci. Študoval španielčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Počas štúdii bol na jazykovom kurze na Kube. Pobyt v revolučnom prostredí umocnil jeho záujem o svetové dianie.

Po vojenskej službe sa dostal cez konkurz do latinskoamerickej redakcie zahraničného vysielania Rádio Praha. Novinárske ostrohy získaval aj v Ekvádore.

Po zámene žurnalistickej kariéry diplomatickou pôsobil v troch etapách šestnásť rokov v Latinskej Amerike. Najprv na poste tlačového a kultúrneho pridelenca v Havane, potom ako veľvyslanec ČSSR v Buenos Aires a napokon opäť vo funkcií titulara v Argentíne, už ako reprezentant Slovenskej republiky, s pôsobnosťou aj pre Uruguaj a Paraguaj. Za súčinnosť pri realizácii objednávok ČSSR v Argentíne, kde sa postavili tri elektrárne a za výsledky v politickej oblasti, dostal štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“.

Pred novembrom 1989 i po ňom pracoval aj na ministerstve zahraničných veci /v Prahe i Bratislave/ a vo vrcholových straníckych štruktúrach /KSČ, KSS, SDĽ/. Bol tiež krátkodobo zamestnaný vo viacerých súkromných firmách /Kúpele centrál Ymka, MK Group, Devín banka/. Koncom deväťdesiatych rokov sa vrátil do diplomacie.

V súčasnej dobe je pracujúci dôchodca. Už niekoľko rokov externe pôsobí na Fakulte managementu UK, kde vyučuje španielčinu a predmet Globálne procesy svetovej ekonomiky.

Po zmene režimu, na začiatku deväťdesiatych rokov, uverejnil v Pravde, Smene a Novom slove state, v ktorých upozorňoval, že kapitalistické krajiny nie sú iba bohaté, ale aj chudobné a závislé a že tento systém neuspel v celom rozvojovom svete už dávno pred rokom 1989.

V roku 1998 vydal publikáciu „Sto mesiacov po nežnej: Slovensko v závoze majetkového prevratu a medzinárodný kontext“. V roku 2009 nasledovala kniha „Prehra víťazov“ s podnadpisom „Opakované globálne zlyhanie kapitalizmu vracia do hry socializmus v novej podobe.“ Jeho názory potvrdila svetová kríza. Bola to pre neho najsmutnejšia satisfakcia, akej sa mu mohlo dostať.

Najnovšie mu v decembri 2013 vyšla kniha „Zákulisie premien sveta“. Je kritickou analýzou neoliberálneho /privatizačného/ kapitalizmu, informáciou o svetovej kríze, problémoch EÚ, o príčinách úspechov nových ekonomických mocnosti /BRIČ/. Obsahuje aj návrh východisk, ako sa môže Slovensko dostať z nezamestnanosti, chudoby, nerovnosti. Pri jeho koncipovaní vychádza z domácich i zahraničných skúsenosti. V knihe ukazuje, že ekonomický model, ktorý vznikol privatizáciou a majetkovým prevratom neuspel ani u nás, ani nikde vo svete a preto ho treba demokratizovať. Len tak bude možný lepší život na Slovensku. Je to jeden z cieľov jeho životného snaženia.

Opýtajte sa pána Jurištu

Ján
Jurišta
občiansky kandidát
Vyjadrite Vaše sympatie
vlastný web