štvrtok | 04. 06. 2020 | meniny: Lenka; zajtra: Laura | Voľby začnú za
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
II. kolo    29. marec 2014
Váš ideálny
"kandidát X"
Gyula
Bárdos
Jozef
Behýl
Ján
Čarnogurský
Róbert
Fico
Viliam
Fischer
Pavol
Hrušovský
Ján
Jurišta
Andrej
Kiska
Milan
Kňažko
Stanislav
Martinčko
Milan
Melník
Helena
Mezenská
Radoslav
Procházka
Jozef
Šimko

REKLAMA

Jozef Šimko

občiansky kandidát
"Bezpečný život bez strachu s ekonomickými a sociálnymi istotami"

Kandidujúci za: SMS
Vek: 63 r.
Vzdelanie: vysokoškolské
Dôstojnícka škola VB v Žiline
Fakultu vyšetrovania VB v Bratislave 
Povolanie: príslušník policajného zboru
Zamestnanie: primátor
Jazyky: 
Rodina: 
Vierovyznanie:

Vážení občania Slovenskej republiky.

Uchádzal som sa o Vašu dôveru a Váš podpis pri petičnej akcii, aby som mohol kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky vo voľbách 2014 s cieľom prispieť k zmene na Slovensku. Všetkým, ktorý ste mi dali svoj podpis, sa chcem z celého srdca poďakovať. V prípade, že budem zvolený za prezidenta SR, Vás chcem uistiť, že spravím všetko preto, aby sa veci zmenili a konečne sa občania mali lepšie, mohli žiť bez strachu vo svojom vlastnom štáte, mohli sa domôcť práva a aby nemuseli odchádzať do zahraničia hlavne mladí ľudia z ekonomických dôvodov a robiť tam podradné práce. Chceme, aby mladí ľudia zostávali na Slovensku, mali zamestnanie so slušným platom, uzatvárali manželstvá, mali kde bývať a nebáli sa mať deti. Musíme zabezpečiť pre tieto deti kvalitné, bezplatné, výchovné zariadenia od jaslí, cez škôlky a všetky školy až po univerzity.

Na druhej strane musí štát ľuďom na dôchodku garantovať kľudnú a dôstojnú jeseň ich života, aby popri výdavkoch na deti im zostali financie na pokrytie nákladov na bývanie a potraviny.

Ako prezident podporím všetky zákony, ktoré zlepšia podnikateľské prostredie, pomôžu zvýšiť zamestnanosť a zabezpečia vyššie príjmy, aby sa mohla rozrastať stredná vrstva, ktorá dosiahne v krátkej budúcnosti platy ako vo vyspelých štátoch EÚ. So zvýšením platov sa automaticky zvýši spotreba obyvateľstva, zvýšia sa odvody do jednotlivých fondov a budeme mať lepšie zdravotníctvo, sociálne služby a z vybraných daní zostane viac na školstvo, kultúru, šport ako aj na celkové rozvojové projekty.

Mojím cieľom je prispieť k tomu, aby sa zúžila skupina chudobných, ale aj skupina nesmierne bohatých. Bohatí musia viac odvádzať a vracať tým, ktorí sa o ich bohatstvo postarali. Takisto všetky veľké nadnárodné spoločnosti, vrátane bánk, ktoré pôsobia na území Slovenska musia viac vracať občanom Slovenska z ktorých žijú.

Ako prezident republiky sa budem snažiť vytvoriť v našom štáte bezpečný život bez strachu s ekonomickými a sociálnymi istotami a vytvárať srdečnú a priateľskú klímu medzi všetkými občanmi Slovenskej republiky, bez ohľadu na ich národnosť, pôvod, náboženstvo atď., ako aj priateľskú klímu so všetkými susednými štátmi.

Rešpektujem našu transatlantickú orientáciu, členstvo v EÚ ako aj v eurozóne, ale nebudem váhať komunikovať s hociktorým demokratickým štátom vo svete, ak to bude v záujme hlavne ekonomickej prospešnosti pre Slovensko a jeho občanov.
V maximálnej možnej miere zvýšim svoju aktivitu v kontakte ako s občanmi Slovenskej republiky tak aj so zahraničnými partnermi, aby som otváral cestu hlavne pre našich podnikateľov pri umiestňovaní svojich tovarov na svetových trhoch, ako aj získavaní zahraničných investorov na Slovensko.

Vážení priatelia,
kandidatúru za prezidenta SR som prijal s úprimnou túžbou a chuťou spraviť všetko preto, aby som zo svojej pozície urobil život občanov lepším a plnohodnotnejším.

Vážení občania,

ja Jozef Šimko spolu so Stranou moderného Slovenska, ktorej kandidatúru na prezidenta SR som akceptoval, sme na Vašej strane drahí spoluobčania. Cieľom strany ako aj mojím cieľom je zobrať moc politikom a dať ju občanom.

Chceme zmeniť systém, kde občania robia to, čo povedia politici. Chceme, aby politici robili to, čo povedia občania. Chceme zredukovať a spojiť voľby, popri bežnom hlasovaní zavedieme aj systém elektronického hlasovania.

Zavedieme systém elektronického referenda cez sms a internetové hlasovanie. Pri všetkých vážnych otázkach a potrebných rozhodnutiach v štáte, vláda pripraví pre občanov alternatívne návrhy a občania v elektronickom referende rozhodnú, ku ktorému návrhu sa pripoja. Názor občanov bude pre parlament záväzným morálnym indikátorom na schválenie alternatívy, ktorú si vybrali občania. Aj týmto mechanizmom sa vnesie viac objektivity do verejného života a zníži sa miera zasahovania politikov a korupčníkov do chodu štátu. Politické strany zostanú, ale bude potrebné pripraviť nový zákon o politických stranách a ich financovaní, ktorý umožní realizovať nami predpokladané politické ciele.

Štát musí asistovať pri vytváraní pracovných miest a nie kompenzovať svoju neschopnosť sociálnymi dávkami. Podpora podnikateľov hlavne domácich dá predpoklady na postupné zvyšovanie platov na európsku úroveň a tým sa zabezpečia vyššie odvody do jednotlivých fondov a štátnej kasy, ktoré umožnia mať lepšie zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, školstvo, kultúru, šport. Tým sa zvýši aj životná úroveň a spotreba obyvateľov a ekonomická prosperita občanov ako aj štátu. Chceme, aby sme veľa vyrobili, ale aj veľa vrátili späť občanom. Treba propagovať nový „ Nation Branding" – nový obraz o Slovensku, kde popri tradičných symboloch fujare a haluškách, bude propagované Slovensko ako krajina s rozvinutým automobilovým, chemickým priemyslom, bohatá na vedecké kapacity v počítačových technológiách a výskume.

Je nutné vypracovať dlhodobú stratégiu rozvoja hospodárstva na Slovensku ako aj jeho diverzifikáciu. Nesmieme zostať závislí len na automobilovom priemysle. Treba rozvíjať ďalšie hospodárske odvetvia ako je strojárenstvo, chemický a drevársky priemysel a spraviť všetko pre to, aby sme sa na Slovensku vrátili k rozvíjaniu poľnohospodárstva. Naši občania si zaslúžia konzumovať zdravé a kvalitné domáce potraviny.

Musí nás zaujímať dlhodobá perspektíva rozvoja ľudského potenciálu ako aj jeho duchovného rozmeru, ktorý bude možné integrovať do dlhodobého projektu hospodárskeho rozvoja našej spoločnosti.

So srdečným pozdravom

Dňa 27.01.2014

JUDr. Jozef Šimko
kandidát na prezidenta SR
za Stranu moderného Slovenska

Profesijný životopis

Osobné údaje:

 • Titul, meno a priezvisko: JUDr. Jozef Šimko
 • Bydlisko: Gaštanová č.19, 979 01 Rimavská Sobota
 • Dátum a miesto narodenia: 22.januára 1951 v Rimavskej Sobote
 • Telefonický kontakt: 0905 278 453
 • E-mailový kontakt:  primator@rimavskasobota.sk;
 • Národnosť: slovenská
 • Štátne občianstvo: SR
 • Rodinný stav:  žije v spoločnej domácnosti s partnerkou JUDr. Janou Markovou

Vzdelanie:

 • 1966 - 1969 Odborné učilište služieb Rimavská Sobota 
 • 1976 - 1977   Dôstojnícka škola s maturitou Žilina 
 • 1979 - 1983 Fakulta vyšetrovania Vysokej školy ZNB Bratislava
 • 1984    Vykonanie rigoróznej skúšky a získanie titulu JUDr.    

Pracovné skúsenosti :

 • 1977 – 1979 Náčelník oddelenia všeobecnej kriminality Okresnej správy ZNB             v Rimavskej Sobote
 • 1985 – 1991 Náčelník oddelenia vyšetrovania Okresného veliteľstva Policajného zboru v Rimavskej Sobote     
 • 1991 – 1994 Veliteľ Okresného veliteľstva Policajného zboru v Rimavskej Sobote                            
 • 1994 – 1998 Prednosta Okresného úradu v Rimavskej Sobote
 • 2005 – 2009 Podpredseda  Banskobystrického samosprávneho kraja
 • 2010 -           Primátor mesta Rimavská Sobota      

Jazykové znalosti:

 • Maďarský  jazyk – mierne pokročiý
 • Ruský jazyk – mierne pokročilý

Iné zručnosti a schopnosti:

 • Znalosť práce s počítačom: MS WORD, MS EXCEL
 • Vodičský preukaz skupiny A1,A,B1,B,C1,C,D1,D,BE,C1E,CE,D1E,DE,AM,T

Záujmy:

 • Šport, odborná literatúra, história

V Rimavskej Sobote, dňa 12. Januára 2014              

                                                                                                                             JUDr. Jozef Šimko

E-mail: info@prezidentsimko.sk

Opýtajte sa pána Šimka

Jozef
Šimko
občiansky kandidát
Vyjadrite Vaše sympatie
vlastný web