štvrtok | 04. 06. 2020 | meniny: Lenka; zajtra: Laura | Voľby začnú za
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
II. kolo    29. marec 2014
Váš ideálny
"kandidát X"
Gyula
Bárdos
Jozef
Behýl
Ján
Čarnogurský
Róbert
Fico
Viliam
Fischer
Pavol
Hrušovský
Ján
Jurišta
Andrej
Kiska
Milan
Kňažko
Stanislav
Martinčko
Milan
Melník
Helena
Mezenská
Radoslav
Procházka
Jozef
Šimko

REKLAMA

Radoslav Procházka

občiansky kandidát
"BUDEM CHRÁNIŤ VAŠE PRÁVA!"

Kandidujúci za: občiansky kandidát
Vek: 42 r.
Vzdelanie: vysokoškolské
Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 1995 - Mgr.
Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2004 - Ph.D., 2005 - doc., 2011 - mprof.
Povolanie: advokát
Zamestnanie: právnik, pedagóg, politik - poslanec NR SR.
Rodina: ženatý, dve deti
Jazyky: hovorí plynule po anglicky a po francúzsky, pasívne ovláda nemčinu a ruštinu
Vierovyznanie:

HRDÉ SLOVENSKO - VAŠE PRÁVO, MOJA POVINNOSŤ

Trikrát som zatiaľ stál na takej osobnej križovatke, poznáte tie chvíle aj z vlastných životov. 

Prvýkrát tesne po škole, keď som dostal ponuku pracovať v úspešnej advokátskej kancelárii v Bratislave. Rozhodol som sa, hlavou aj srdcom, venovať sa namiesto obchodného práva za veľa peňazí tomu, v čom som nachádzal a aj po 18 rokoch praxe ešte stále nachádzam svoje poslanie: ochrane základných práv a slobôd.

Druhýkrát po tom, ako som dokončil doktorát v Amerike. Mohol som síce zostať tam, ale rozhodol som sa vrátiť domov a namiesto riadenia veľkej firmy v New Yorku odísť do Košíc na ústavný súd.

A tretíkrát nedávno, keď som opustil závetrie zabehanej politickej strany, aby som ľuďom na Slovensku ponúkol vlastnú predstavu o tom, ako by náš štát mal fungovať: tak, že bude dôsledne chrániť našu slobodu a dôstojnosť.

Ani jedno z týchto rozhodnutí neľutujem, hoci neboli ľahké. Dali mi totiž príležitosť prinášať ľuďom úžitok v našom spoločnom verejnom priestore. Tu som doma, tu chcem prispieť k spoločnej hrdosti a tu sa znovu hlásim do služby s jediným motívom: nasadiť svoju odbornosť na ochranu vašich práv. Je to moja povinnosť.

Rado Procházka
kandidát na prezidenta SR

Priatelia,

takmer pred štvrťstoročím sme moci spoločne odkázali, že má byť službou ľuďom, nie nástrojom osobného prospechu. Veľa sme toho za ten čas dokázali a na mnohé môžeme byť právom hrdí. Žiaľ, nie na to, ako funguje náš štát.
Dokáže síce zvyšovať daňové a odvodové zaťaženie všetkému, čo sa hýbe, napriek tomu však odhady hovoria, že zo spoločných peňazí svojich občanov vydá ročne viac ako miliardu eur podvodníkom s DPH.
Dokáže bežnému človeku uložiť pokutu za kadejakú malichernosť, nedokáže však urobiť nič s tým, keď sa ľudia roky nevedia dovolať ochrany pred agresívnymi susedmi alebo keď sa pracovité ženy a muži zo dňa na deň ocitnú pred zavretou fabrikou, ktorú jej majiteľ za bieleho dňa zbalil a presťahoval inam, nechajúc tu iba svoje dlhy.
Dokáže vo svojich úradoch do nemoty šikanovať človeka z ulice, ale nedokáže už roky urobiť nič s tzv. procesnými chybami, vinou ktorých sa po tej istej ulici môžu slobodne pohybovať zločinci bez zábran.

Potrebujeme sa pohnúť dopredu a od každého jedného úradu, ktorému sme zverili správu spoločných vecí, musíme pýtať plnohodnotný výkon. A začať od toho najvyššieho, od hlavy štátu.
Neexistuje rozumný dôvod, pre ktorý by sme tento post mali zveriť niekomu ako odmenu či osobné zadosťučinenie. Je príliš významný a dá sa v ňom urobiť príliš veľa vecí na to, aby sme sa vzdali nároku na aktívny výkon.
Áno, potrebujeme silného prezidenta – prezidenta, ktorý svoju odbornosť nasadí na ochranu vašich práv. Hlásim sa do tejto služby pokorne, ale s odhodlaním. S čistou hlavou a silným srdcom na vašu ochranu.

Silný prezident:

Poriadok vo vzťahoch
• Minimálne raz za mesiac sa zúčastním na zasadnutí vlády SR.
• Každý polrok pripravím hodnotenie plnenia programového vyhlásenia vlády.
• Vymením vedenie ústavného súdu a aktívne sa chopím nápravy pomerov v súdnej moci.
• Spolu s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť a ďalšími orgánmi sa budem podieľať na príprave
Slovenska na vyrovnaný štátny rozpočet.
• Budem aktívne podporovať činnosť nezávislých kontrolných inštitúcií a chrániť verejnú správu pred straníckymi tlakmi.
• Veľvyslancov budem vymenúvať výlučne podľa odborných predpokladov, nie podľa straníckych zásluh.

Aktívna ochrana
• Presadím model ekonomickej diplomacie s cieľom zvýšiť uplatnenie slovenských podnikov
na zahraničných trhoch a prispieť k tvorbe pracovných miest.
• Zasadím sa o ochranu pitnej vody a pôdneho fondu ako surovín so strategickým významom
pre budúcnosť Slovenska.
• Uplatním svoju autoritu na ochranu občanov pred byrokratickou šikanou.
• Časť prezidentskej administratívy presuniem do banskobystrickej a košickej kancelárie; v oboch
z nich budem úradovať minimálne tri dni v mesiaci

Poradný zbor nezávislých odborníkov:
• Národné hospodárstvo a ekonomické vzťahy: Ján Marušinec
• Zahraničná politika a medzinárodné vzťahy: Vladimír Bilčík
• Ochrana prírody a krajiny: Ľubica Trubíniová
• Sociálne zabezpečenie: Luboš Lopatka
• Výchova a vzdelávanie: Dušan Jaura
• Ochrana občianskeho záujmu: Lucia Stasselová
• Pomoc ľuďom v núdzi: Anton Uherík

Do volieb bude zbor poradcov doplnený o:
• Zdravotníctvo a sociálna pomoc
• Spravodlivosť
• Ochrana, tvorba a rozvoj kultúrneho dedičstva

SOM HLAVOU RODINY

Z úloh, ktoré dnes v živote plním, považujem za najdôležitejšiu úlohu otca rodiny. Oženil som sa v roku 2006 a som rád, že som to urobil. ☺ Máme dve malé deti, prvorodeného syna a mladšiu dcéru. Žijeme v trojgeneračnej domácnosti s veľkou záhradou a piatimi psami.

 • Obľúbený film: Ružové sny (Dušan Hanák) 
 • Obľúbená kniha: Citová výchova v marci (Pavel Vilikovský) 
 • Obľúbená hudba: Nick Cave 
 • Obľúbené mužstvo: Spartak Trnava

SOM PRÁVNIK

Vyštudoval som právo, na Slovensku a potom v Amerike. Dlhé roky sa venujem ochrane ľudských práv a občianskych slobôd, a mojou hlavnou doménou sú ústavné právo a európske právo.

Moje doterajšie vzdelanie:

 • ZŠ Lumumbova, Bratislava 1978-1986
 • Gymnázium Laca Novomeského, Tomášikova ul., Bratislava 1986-1990
 • Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 1990 – 1995 (Mgr.)
 • Yale Law School, New Haven, USA 1997 – 1998, 1999 – 2001 (LL.M., J.S.D.)
 • Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2004 – Ph.D., 2005 – doc., 2011 – mprof.

Moja doterajšia odborná skúsenosť:

 • Súkromná advokátska prax 2007 - doteraz
 • European Law Moot Court Competition, Bratislava 
  Porotca - Predseda simulovaného Súdneho dvora ES 2005 – 2006
 • Ministerstvo spravodlivosti SR 2004 – 2006
 
  Zástupca Slovenska pred Súdnym dvorom EÚ
 • Delegácia Európskej komisie 2002 - 2004
 
  Právny poradca, poverený vedúci politickej a ekonomickej sekcie
 • Advokátska komora štátu New York 
  Člen od roku 2002
 • Ústavný súd Slovenskej republiky 2001-2004
 
  Poradca
 • Benátska Komisia pre demokraciu prostredníctvom práva
 
  Zástupca SR v Subkomisii pre ústavné súdnictvo 2001-2002
 • Advokátska kancelária Hogan & Hartson, LL.P., Praha 1998 - 1999
 
  Právnik
 • Právnická fakulta Univerzity Komenského 1997 – 1998
 
  Odborný asistent
 • Živnostník (tlmočenie, preklady) 1994 - 1995

SOM AKTÍVNY POLITIK

Do Národnej rady ma dvakrát prekrúžkovali ľudia. Dnes v nej pôsobím ako podpredseda Ústavnoprávneho výboru, bez straníckej príslušnosti.

Mám medzinárodné skúsenosti

Krátko po revolúcii som sa stal historicky prvým členom predsedníctva Mladej Európskej ľudovej strany z krajín strednej a východnej Európy. Pracoval som v zahraničných inštitúciách a v skromnom rozsahu prednášal aj v Amerike a vo Francúzsku. Hovorím plynule po anglicky a o trochu slabšie po francúzsky, pasívne ovládam ruštinu a nemčinu, s veľkým úsilím dokážem čítať aj poľské texty.

Skúsenosti:

 • Národná rada Slovenskej republiky 2010 - doteraz
 
  Predseda Ústavnoprávneho výboru 2010-2012
      
  Podpredseda Ústavnoprávneho výboru od 2012

 • Národný konvent SR o Európskej únii

 • Spolupredseda Pracovnej skupiny pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí 2005 - 2007

UČÍM NA VYSOKEJ ŠKOLE

O svoje skúsenosti sa so študentmi delím už od roku 1996. Začínal som  v Bratislave, od roku 2000 pôsobím na Trnavskej univerzite, dnes už ako mimoriadny profesor teórie a dejín štátu.

Vydal som viacero odborných publikácií

Som autorom a spoluautorom desiatich kníh, jedenásta vyjde na jeseň. Odborných článkov a štúdií som napísal niekoľko desiatok. Moje diela majú stovky citácií, z veľkej časti zahraničných.

 1. Vidím veci inak: Manifest kruhovej obrany, jeseň 2013- v tlači
 2. Teória práva, 2013 (spoluautorstvo)
 3. Exemplo ducti, 2012 (spoluautorstvo)
 4. De arte boni et aequii, 2011 (spoluautorstvo)
 5. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii, 2011
 6. Vnútroštátne súdy a európske súdy: spojené alebo paralelné svety?, 2010 (spoluautorstvo)
 7. Štekajúca karavána, 2010
 8. Mak proti Gatsbymu, 2009
 9. Právo Európskej únie, 2006 (spoluautorstvo)
 10. Dobrá vôľa, spravodlivý rozum, 2005
 11. Mission Accomplished: On founding constitutional adjudication in Central Europe, 2003
 12. Zoznam publikácií a ohlasov na publikované diela (30 strán)

Moja doterajšia odborná skúsenosť

 • Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2001 - doteraz 
  
Mimoriadny profesor, vedúci Katedry Teórie a dejín štátu a práva
 • Slovak Foreign Policy Affairs
  Člen redakčnej rady 2004 - 2012
 • Občan a demokracia
  Člen správnej rady 2000-2009
 • Justičná akadémia, Pezinok
 
  Lektor pre Právo Európskych spoločenstiev a Ústavné právo SR 2004 - 2006
 • Univerzita Roberta Schumanna, Štrasburg
 
  Hosťujúci prednášateľ, 2003
 • Výberový vzdelávací spolok, Bratislava
 
  Vedúci semináru pre právo EÚ 2002 - 2003

RÁD ŠPORTUJEM

Rád hrávam futbal, od minulého roku konečne aj naozaj, v prvej bratislavskej lige v sálovom futbale. V mladosti som závodne hrával basketbal a hádzanú. Som aktívny fanúšik našich športovcov, osobitne Petra Sagana, Tomáša Tatara a Martina Škrtela.

SOM GAZDA

Máme veľkú záhradu, v ktorej sa o zeleninu stará môj otec, mojou starosťou sú ovocné stromy a malý vinohrad, 130 koreňov rulandského šedého a alibernetu. Trávu som sa síce naučil kosiť aj ručnou kosou, ale uprednostňujem svoj nový malý traktor. ☺

Opýtajte sa pána Procházku

Radoslav
Procházka
občiansky kandidát
Vyjadrite Vaše sympatie
profil na osobnosti.sk
vlastný web
facebook.com
youtube.com
linkedin.com
blog.sme.sk
twitter.com