štvrtok | 04. 06. 2020 | meniny: Lenka; zajtra: Laura | Voľby začnú za
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
II. kolo    29. marec 2014
Váš ideálny
"kandidát X"
Gyula
Bárdos
Jozef
Behýl
Ján
Čarnogurský
Róbert
Fico
Viliam
Fischer
Pavol
Hrušovský
Ján
Jurišta
Andrej
Kiska
Milan
Kňažko
Stanislav
Martinčko
Milan
Melník
Helena
Mezenská
Radoslav
Procházka
Jozef
Šimko

REKLAMA

Gyula Bárdos

občiansky kandidát
"Chcem byť kandidátom všetkých menšín a všetkých demokraticky zmýšľajúcich a otvorených ľudí."

Kandidujúci za: SMK-MKP
Vek: 55 r.
Vzdelanie: vysokoškolské
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenčina a maďarčina 
Povolanie: redaktor
Zamestnanie: predseda Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku - Csemadoku, 
je bývalí poslanec NR SR za SMK.
Jazyky: hovorí plynule po maďarsky
Rodina: ženatý, dve deti
Vierovyznanie: rímsky katolík

Je to prvýkrát, že občan Slovenskej republiky maďarskej národnosti bude kandidovať na post hlavy štátu. Ide o historické rozhodnutie, a nebolo to jednoduché ani pre stranu, ktorá ma nominuje, ani pre mňa ako osobu. Ja som - myslím si - jediný kandidát, ktorý nemal osobné ambície kandidovať na post hlavy štátu, ale prišli za mnou a navrhli ma.

Rozhodol som sa preto, lebo nastal čas, aby aj maďarský kandidát, to znamená kandidát maďarskej národnosti, mohol vystupovať ako plnohodnotný občan, a aby sa zapojil aj do súťaže o post hlavy štátu. 

Nastal čas, aby sme ukázali všetkým, že aj my patríme sem, aj my sme tu doma. Máme také isté právo, ako ostatní občania, a práve preto sa uchádzam o post hlavy štátu, a keď idem do súťaže, tak idem s tým vedomím, že chcem byť úspešný, a chcem byť kandidátom všetkých občanov Slovenskej republiky. 

Moja kandidatúra podľa môjho názoru bude slúžiť aj na to, aby sa mohol viesť dialóg aj počas tejto kampane o tom, že kde sme teraz po roku 1989. Lebo na tom, čo všetko sa udialo, má podiel aj maďarská komunita, napríklad že Slovenská republika je v Európskej únii, je v NATO, je v schengenskom priestore, prijali sme euro...

Prezident má byť prezidentom všetkých občanov. Aj kandidát, ktorý kandiduje na post hlavy štátu, má byť kandidátom všetkých občanov. Ja sa budem usilovať, aby som dostal podporu všetkých občanov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a vierovyznania.
 

 

Gyula Bárdos

Narodil sa v Bratislave (15. 3. 1958), má 55 rokov. 
Žije v Senci, je ženatý a je otcom dvoch dospelých dcér. 
Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave na odbore slovenčina   maďarčina. Následne pracoval ako novinár a redaktor v rôznych maďarských týždenníkoch a denníkoch. 
V rokoch 1992 až 94 pôsobil ako hovorca v Maďarskom kresťansko-demokratickom hnutí. 
V roku 1994 sa stal poslancom parlamentu za Maďarskú koalíciu (do r. 1998). 
Poslancom parlamentu SMK bol aj v rokoch 98 až 2010. Pôsobil zároveň ako predseda poslaneckého klubu. 
V rokoch 2010 – 2012 bol predsedom Republikovej rady SMK. Momentálne je členom Republikového predsedníctva Strany maďarskej komunity.
Od októbra 2012 je predsedom Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku – Csemadoku.

 

Z môjho života vyberám práve súčasnú, nanajvýš aktuálnu kapitolu: blížiace sa prezidentské voľby 15. marca 2014, a predovšetkým prípravy naň.

Mnohí pokladajú moju kandidatúru za odvážny krok, ba niektorí hovoria, že človek maďarskej národnosti nemá kandidovať na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Moje rozhodnutie by malo prelomiť aj tieto mýty. Ale predovšetkým by malo byť akýmsi odkazom pre tých, ktorým nie je jasné, kde sa vlastne Maďari na Slovensku vzali, aby pochopili, že títo ľudia sa na toto územie neprisťahovali, ale tu žili od pradávna, tu sa narodili, pracovali a umierali naši predkovia cez celé stáročia, iba hranice sa pod ich nohami menili v dôsledku udalostí histórie. Žijeme na Slovensku, je to naša domovina, národnosť máme maďarskú. A to isté platí aj pre ďalšie národnosti žijúce na Slovensku.

Moja nominácia na kandidáta bola dôkladne premyslená. Hovorí sa o mne – a to som si uvedomil, keď mi to v ostatnom čase viackrát zdôrazňovali – že nerozdeľujem, ale spájam. Je skutočne pravda, že som sa vždy snažil o zachovanie zmieru, o dosiahnutie konsenzu mierovou politiku. Platí to aj v mojom osobnom i pracovnom živote. Nikdy som nebol súčasťou konfliktov, ktoré by mali vplyv na politické rozhodnutia, nebol som nikoho posluhovačom, nikdy som nebol ovplyvniteľný finančnými záujmami. Práve to boli dôvody, ktoré rozhodovali pri výbere vhodného kandidáta.

Je to pre mňa veľká výzva, zároveň aj česť. Vždy som bol toho názoru, že sme si všetci rovní, bez ohľadu na pohlavie, národnosť, vierovyznanie či politickú príslušnosť. Tento názor premietam aj na prezidentský úrad, ktorý má slúžiť všetkým občanom rovnako. Nie náhodou som si zvolil motto: „Chcem byť kandidátom všetkých menšín a všetkých demokraticky zmýšľajúcich a otvorených ľudí.“ 

e-mail: bardosgyula2014@gmail.com

Opýtajte sa pána Bárdosa

Gyula
Bárdos
občiansky kandidát
Vyjadrite Vaše sympatie
vlastný web
facebook.com
twitter.com