štvrtok | 04. 06. 2020 | meniny: Lenka; zajtra: Laura | Voľby začnú za
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
II. kolo    29. marec 2014
Rudolf
Schuster
Michal
Kováč
Václav
Havel
Gustáv
Husák
Ludvík
Svoboda
Antonín
Novotný
Antonín
Zápotocký
Klement
Gottwald
Jozef
Tiso
Emil
Hácha
Edvard
Beneš
Tomáš
G. Masaryk

REKLAMA

Rudolf Schuster

občiansky kandidát
"Prezident SR zvolený v 2 kole občanmi SR v roku 1999."

Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
narodený 4. januára 1934 v Košiciach 
ženatý, 2 deti (syn, dcéra), 2 vnučky 

Vzdelanie

 • stavebný inžinier - špecializácia inžinierske staviteľstvo (Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, promócia v r. 1959) vedecká ašpirantúra z odboru ekológie na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, titul CSc. získaný r. 1984.

Pracovné pôsobenie

 • 1960 - Krajský poľnohospodársky projektový ústav, Bratislava, projektant
 • 1960 - 1962 Slovenská akadémia vied, Ústav hydrológie a hydrauliky, Bratislava, asistent
 • 1962 - 1970 Východoslovenské železiarne Košice (VSŽ), referent pre investičnú výstavbu, neskoršie vedúci investičného oddelenia
 • 1971 - 1974 VSŽ, vedúci sekretariátu a technický asistent podnikového riaditeľa
 • 1974 - 1979 Národný výbor mesta Košice (NVMK), podpredseda pre služby
 • 1979 - 1983 NVMK, prvý podpredseda pre ekonomiku
 • 1983 - 1986 primátor mesta Košice
 • 1986 - 1989 predseda Východoslovenského krajského národného výboru, Košice
 • 1989 - 1990 predseda Slovenskej národnej rady, Bratislava, (30.11.1989-30.6.1990)
 • 1990 - 1992 veľvyslanec ČSFR v Kanade
 • 1993 - 1994 Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava
 • 1994 - 1998 primátor mesta Košice
 • 1998 - 1999 primátor mesta Košice
 • 1998 - 1999 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (od októbra 1998), člen Výboru pre kultúru a médiá ( 6.11.1998 - 16.3.1999), člen Výboru pre ľudské práva a národnosti (od 16. 3.1999 - 29.5. 1999), člen Osobitného kontrolného
 • ýboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby
 • 1999 prezident Slovenskej republiky - priame voľby 15. a 29. mája 1999, inaugurácia 15. júna 1999

Politická príslušnosť

 • 1964 - 1990 KSS
 • 1990 - 1997 bez politickej príslušnosti
 • 1998 - 1999 Strana občianskeho porozumenia, zakladajúci člen a predseda SOP (od 5. apríla 1998) jún 1999 pozastavenie členstva v SOP, vzdanie sa funkcie predsedu SOP a primátora mesta Košice v súvislosti s nástupom do funkcie prezidenta SR

Členstvo v profesijných organizáciách

 • člen Asociácie organizácii spisovateľov slovenska
 • člen Klubu spisovateľov literatúry faktu
 • člen Spolku slovenských spisovateľov
 • čestný člen Slovenskej komory stavebných inžinierov

Záľuby

 • kultúra
 • história,
 • zberateľstvo (obrazy, starožitnosti, historická fotografická a kinematografická technika)
 • zriadovateľ muzeálnej expozície v Medzeve (Múzeum počiatkov slovenskej dokumentaristickej kinematografie)
 • filmovanie
 • šport

Znalosť cudzích jazykov

 • angličtina
 • nemčina
 • maďarčina
 • ruština

Zdroj: www.prezident.sk

Rudolf
Schuster
občiansky kandidát
Vyjadrite Vaše sympatie
profil na osobnosti.sk